معنی و ترجمه کلمه tactical air operation به فارسی tactical air operation یعنی چه

tactical air operation


علوم نظامى : عمليات تاکتيکى هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها