معنی و ترجمه کلمه tactical command ship به فارسی tactical command ship یعنی چه

tactical command ship


علوم نظامى : ناو فرماندهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها