معنی و ترجمه کلمه tactical command به فارسی tactical command یعنی چه

tactical command


فرماندهى تاکتيکى
علوم نظامى : يکان تاکتيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها