معنی و ترجمه کلمه tactical concept به فارسی tactical concept یعنی چه

tactical concept


علوم نظامى : تدبير عمليات تاکتيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها