معنی و ترجمه کلمه tactical minning به فارسی tactical minning یعنی چه

tactical minning


علوم نظامى : مين گذارى تاکتيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها