معنی و ترجمه کلمه tactical movement به فارسی tactical movement یعنی چه

tactical movement


حرکات تاکتيکى
علوم نظامى : نقل و انتقال نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها