معنی و ترجمه کلمه tactician به فارسی tactician یعنی چه

tactician


متخصص کار بردن يکانها،متخصص تدابير جنگى ،جنگفن گر،رزم ارا،با تدبير،متخصص فنون جنگى
علوم نظامى : تاکتيسين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها