معنی و ترجمه کلمه tactics به فارسی tactics یعنی چه

tactics


کاردانى ،تاکتيک ،نظم و ترتيب ،دانش فرماندهى در صحنه جنگ ،طرق و وسائل و طرحهاى ماهرانه اى که جهت وصول به هدف به کار گرفته مى شود رويه ماهرانه ،تاکتيکها،جنگ فن ،تدابير جنگى ،جنگ دانى ،رزم ارايى ،فنون
علوم مهندسى : رويه
قانون ـ فقه : رهبرى ماهرانه
ورزش : تاکتيک
علوم نظامى : روشها و فنون جنگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها