معنی و ترجمه کلمه tactile hallucination به فارسی tactile hallucination یعنی چه

tactile hallucination


روانشناسى : توهم بساوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها