معنی و ترجمه کلمه tactile به فارسی tactile یعنی چه

tactile


بساوشى( لمسى)،لمس کردنى ،وابسته بحس بساوايى ،لامسه اى
روانشناسى : بساوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها