طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tagged به فارسی tagged یعنی چه

tagged


نوک دار،بر چسب زده ،ضميمه دار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها