طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه take a hand at به فارسی take a hand at یعنی چه

take a hand at


شرکت کردن در(بازى)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها