معنی و ترجمه کلمه take a sight به فارسی take a sight یعنی چه

take a sight


ارتفاع گرفتن( از جرم اسمانى)
علوم دريايى : ارتفاع گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها