معنی و ترجمه کلمه take a strain به فارسی take a strain یعنی چه

take a strain


علوم نظامى : وارد کردن فشار به طناب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها