طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه take delivery of به فارسی take delivery of یعنی چه

take delivery of


تحويل گرفتن ،قبض کردن
قانون ـ فقه : اقباض

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها