معنی و ترجمه کلمه take off distributor به فارسی take off distributor یعنی چه

take off distributor


اب پخشان ،اب پخشکن
معمارى : مقسم برداشت اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها