معنی و ترجمه کلمه take off به فارسی take off یعنی چه

take off


جهش کردن ،کندن ،برداشتن ،پرواز کردن هواپيما،بردن ،کم کردن ،سرکشيدن ،اداى کسى را دراوردن
بازرگانى : خيز . يکى از مراحل توسعه اقتصادى در نظريه روستو
ورزش : بلند شدن دونده از زمين
علوم نظامى : شروع به پرواز به پرواز درامدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها