معنی و ترجمه کلمه take one's stand به فارسی take one's stand یعنی چه

take one's stand


جاگرفتن ،جا گزيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها