معنی و ترجمه کلمه take out an insurance policy به فارسی take out an insurance policy یعنی چه

take out an insurance policy


بازرگانى : قرارداد بيمه را منعقد کردن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها