طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه take over in charge به فارسی take over in charge یعنی چه

take over in charge


تحت اختيار دراوردن
بازرگانى : تصدى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها