طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه take over به فارسی take over یعنی چه

take over


تحويل گرفتن ،به عهده گرفتن ،مسلط شدن ،غلبه کردن جانشين کردن
قانون ـ فقه : تسلم
ورزش : بدست اوردن توپ از چنگ حريف بعلت خطا
علوم نظامى : جانشين شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها