طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه take possession of به فارسی take possession of یعنی چه

take possession of


تصرف کردن ،متصرف شدن
قانون ـ فقه : تصاحب کردن تملک کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها