معنی و ترجمه کلمه take to pieces (to) به فارسی take to pieces (to) یعنی چه

take to pieces (to)


معمارى : پياده کردن اجزاء ماشين يا کارخانه و مانند اينها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها