طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه take up به فارسی take up یعنی چه

take up


برداشتن ،اشغال کردن ،جذب کردن ،دردست گرفتن ،ادامه دادن ،سوار کردن ،دستگير کردن ،معاشرت کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها