معنی و ترجمه کلمه take your mirks به فارسی take your mirks یعنی چه

take your mirks


ورزش : فرمان بجاى خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها