معنی و ترجمه کلمه taken aback به فارسی taken aback یعنی چه

taken aback


متحير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها