طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه taken aback به فارسی taken aback یعنی چه

taken aback


متحير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها