طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه takeoff fan به فارسی takeoff fan یعنی چه

takeoff fan


ورزش : نيمدايره جلو ميله پرش ارتفاع براى اغاز پرش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها