معنی و ترجمه کلمه takeoff leg به فارسی takeoff leg یعنی چه

takeoff leg


پايى که فشار برروى ان است( پرش طول)
ورزش : پايى که فشار برروى ان است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها