معنی و ترجمه کلمه taking hold به فارسی taking hold یعنی چه

taking hold


سرشاخ( کشتى)
ورزش : سرشاخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها