معنی و ترجمه کلمه taking precedence به فارسی taking precedence یعنی چه

taking precedence


سبق
قانون ـ فقه : جلو افتادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها