معنی و ترجمه کلمه talion به فارسی talion یعنی چه

talion


قصاص( معامله به مثل)
روانشناسى : قصاص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها