طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه talk به فارسی talk یعنی چه

talk


مبادله ،صحبت کردن ،گفتگو،صحبت ،مذاکره ،حرف زدن
کامپيوتر : صحبت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها