طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tam quam به فارسی tam quam یعنی چه

tam quam


حکم تصحيحى
قانون ـ فقه : تصحيح حکم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها