معنی و ترجمه کلمه tambour به فارسی tambour یعنی چه

tambour


تنبور،دهل ،تنفس نگار،بنض نگار،(مبل سازى )رويه يا ديواره متحرک چوبى ،ديواره متحرک چوبى ساختن
معمارى : گريو گنبد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها