معنی و ترجمه کلمه tamper with به فارسی tamper with یعنی چه

tamper with


رشوه دادن ،تحريف کردن
قانون ـ فقه : رشوه دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها