طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tamperer به فارسی tamperer یعنی چه

tamperer


فضول ،مداخله کننده

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها