معنی و ترجمه کلمه tamping volumeter به فارسی tamping volumeter یعنی چه

tamping volumeter


شيمى : حجم سنجى کوبشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها