طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tan به فارسی tan یعنی چه

tan


دباغى کردن ،برنگ قهوه اى وسبزه دراوردن ،باحمام افتاب پوست بدن راقهوه اى کردن ،برنزه ،مازوى دباغى ،پوست مازو،مازويى ،قهوه اى مايل به زرد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها