معنی و ترجمه کلمه tanbark به فارسی tanbark یعنی چه

tanbark


مازوى دباغى ،پوست مازو،مازويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها