طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tangent به فارسی tangent یعنی چه

tangent


تماس ،خط مماس ،جيب ،تانژانت
علوم مهندسى : مماس
معمارى : مماس
روانشناسى : تانژانت
بازرگانى : مماس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها