معنی و ترجمه کلمه tangential stress به فارسی tangential stress یعنی چه

tangential stress


خستگى مماسى
معمارى : تنش مماسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها