معنی و ترجمه کلمه tangible assets به فارسی tangible assets یعنی چه

tangible assets


دارائى مرئى ،دارائيهاى مادى ،دارائى هاى مرئى
بازرگانى : داراييهاى قابل لمس ،دارائى هاى ثابت دارائى هاى عينى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها