معنی و ترجمه کلمه tank job به فارسی tank job یعنی چه

tank job


ورزش : عمدا "باختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها