طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tanker به فارسی tanker یعنی چه

tanker


(کشتى)،تانکر،مخزن سوخت ،کشتى نفت کش ،تانک ،اتومبيل نفش کش
علوم مهندسى : نفت کش
بازرگانى : کشتى نفت کش
علوم نظامى : ناو نفت کش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها