طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tansy به فارسی tansy یعنی چه

tansy


( )tansey(گ ش ).کاسنى برى تلخ مزه)tanacetum(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها