طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tantalize به فارسی tantalize یعنی چه

tantalize


اميدوار،وسپس محروم کردن ،کسى را دست انداختن ،سردواندن ،ازار دادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها