طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tanyard به فارسی tanyard یعنی چه

tanyard


(در دباغخانه )محل خمره هاى دباغى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها