معنی و ترجمه کلمه tao به فارسی tao یعنی چه

tao


(درچين )راه ،طريق ،(فلسفه چين )مسير طبيعت ،حقيقت ،طريقت ،روستايى ،دهاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها