معنی و ترجمه کلمه tap loop jump به فارسی tap loop jump یعنی چه

tap loop jump


ورزش : پرش از لبه عقبى يک اسکيت بکمک نوک انگشت پاى ديگر و چرخش کامل در هوا و بازگشت روى همان لبه عقبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها