معنی و ترجمه کلمه tap-in به فارسی tap-in یعنی چه

tap-in


واليبالى زدن توپ بسکتبال
ورزش : انداختن گوى گلف با ضربه ارام به سوراخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها